DESPRE NOI

PESTE CINCISPREZECE ANI
EXPERIENȚĂ ÎN DOMENIUL MILITAR

Experiența acumulată în peste cincisprezece ani de activitate în cadrul Forțelor Speciale ale Armatei României constituie factorul care în anul 2016 ne-a determinat să inițiem proiectul TENEBRIS.
Mediul militar ne-a facilitat accesul la diverse forme de pregătire atât în țară cât și în străinătate, în urma cărora ne-am dezvoltat un bogat bagaj de cunoștințe teoretice și deprinderi practice.
Prin intermediul TENEBRIS oferim clienților noștri din mediul de afaceri, un pachet de cursuri bazat pe experiența, cunoștințele și deprinderile noastre, cursuri utile oricărei companii. ”Plus valoarea” pe care o aducem este definită de metodologiile de livrare originale și eficiente, aplicabilitatea tuturor noțiunilor și conceptelor în activitate organizațiilor și de abilitățile de formator ale membrilor echipei TENEBRIS.

Suntem conștienți că deprinderile și bagajul de cunoștințe pe care le deținem nu pot asigura succesul și calitatea serviciilor fără a ne baza pe un sistem de valori dintre care evidențiem: respectarea cuvântului, atitudinea profesionistă și seriozitatea cu care abordăm și gestionăm toate evenimentele și programele în care suntem implicați, refuzul de a abdica de la principiul calității în favoarea cantității.

Am transpus și adaptat experința dobândită în domeniul militar pentru mediul de business, în aceste 3 module principale, fiecare fiind un instrument util pentru orice tip de companie.
Dezvoltarea angajaților și o mai bună colaborare între aceștia, eficientizarea proceselor interne din cadrul companiei sau planificarea strategică necesară atingerii obectivelor (sales, recruitment, profit, awareness, extindere, capitalizare investiții, market share etc.) pot constitui un avantaj competitiv indiferent de sfera de activitate.

TRAINING

Modulul de training este orientat spre creșterea calității și eficienței activității profesionale, dar și dezvoltarea angajaților, prin cursuri menite să îmbogățească bagajul de cunoștințe în domeniile leadership-ului, planificării strategice și manageriale, time managementului și comunicării, toate acestea susținute de reale abilități în sfera gândirii critice.

TEAM BUILDINGS

Programele de team building sunt bazate pe experiența noastră în domeniul operațiilor speciale și se concretizează în evenimente și exerciții menite să formeze deprinderi individuale care sunt puse treptat în slujba echipei, parcurgând astfel traseul individbinom – echipa. Exercițiile și evenimentele asigură identificarea liderilor și implicarea activă a fiecărui membru al echipei în îndeplinirea obiectivelor personale cât și a celor coletive ale organizației.

CONSULTANȚĂ

Considerăm că experiența în operațiile speciale, coroborată cu cunoștințele dobândite în instituții de învățamânt din țară și străinătate (SUA, Germania, Belgia, Marea Britanie) asigură fundamentul unor servicii de calitate la nivel de planificare strategică și de business, care să facă din Tenebris, un partener permanent.

METODOLOGII

Toți membrii echipei Tenebris posedă reale calități de instructor, iar metodologiile personalizate pe care le utilizăm asigură nu doar transmiterea noțiunilor, ci și înțelegerea rapidă a acestora.

Gândirea critică, lucrul în echipă și practica sunt cele trei elemente definitorii ale tuturor cursurilor și programelor de team building care ajută angajații să asimilize informațiile și să acționeze eficient, atât la nivel individual (day by day tasks), cât și la nivelul întregii echipe (long term company objectives).
Toți

STUDIILE DE CAZ

Vizează situații, evenimente și personalități din diverse sfere și domenii, precum cel militar, politic, economic, medical și oferă distinctul avantaj de a transmite informațiile pe baza unor exemple concrete și ușor de asimilat.

Key insights: best practice / bad practice

FEEDBACK-UL COLECTIV

Feedback-ul colectiv este menit să întărească coeziunea în cadrul echipei, dar și să ofere o imagine asupra eventualelor comportamente neconforme.

Key insights: target of opportunity & after action reviews

EXERCITIILE PRACTICE

Exercițiile practice, menite să asigure înțelegerea fiecărei noțiuni transmise se desfășoară pe echipe mici de 2-4 persoane.

Key insights: knowledge by acquaintance vs. knowledge by description

PENTU OFERTA PERSONALIZATA

Dacă doriți să va înscrieți la unul dintre cursurile prezentate pe larg pe website-ul nostru, puteți completa formularul de mai jos, iar în maxim 24 de ore veți fi contactat de noi.

6 + 8 =

PENTU OFERTA PERSONALIZATA

Dacă doriți să va înscrieți la unul dintre cursurile prezentate pe larg pe website-ul nostru, puteți completa formularul de mai jos, iar în maxim 24 de ore veți fi contactat de noi.

7 + 6 =

PENTU OFERTA PERSONALIZATA

Dacă doriți să va înscrieți la unul dintre cursurile prezentate pe larg pe website-ul nostru, puteți completa formularul de mai jos, iar în maxim 24 de ore veți fi contactat de noi.

11 + 9 =