Team Building

Eficiența organizațională sau performanța unei echipe stă în înțelegerea  clară a scopurilor, strategiilor și planurilor de muncă comune ale acesteia cât și în asumarea de către fiecare membru în parte a rolului și responsabilităților sale în cadrul echipei. La fel de important sunt și abilitățile interpersonale, comunicarea și încrederea în partener. Împreună, cele două perspective, determina abilitatea unei echipe de atinge și de a susține cele mai înalte performanțe. Team building-ul este un element necesar în eforturile unei organizații de a-și întări performanțele organizației.

Evenimentele de clădire a relațiilor interpersonale și întărire a coeziunii echipei sunt adesea ignorate în cadrul unei organizații sau al unui proiect. Deseori, membrii echipei, nu sunt conștienți de calitățile și abilitățile necesare pentru a funcționa eficient în cadrul unei grup. Managerii sunt rareori pregătiți să înțeleagă dinamica echipei și cum să și-o motiveze eficient astfel încât conflictele, care sunt deseori puse pe seama diferențelor individuale, sa fie evitate iar echipa aflată sub conducerea sa să poziționeze pe un trend al performanței ascendent.

Programele de Team building concepute de către echipa Tenebris vor dezvolta abilitățile de a înțelege scopul comun pentru a crește performanțele echipei, vor determina elementele critice și contribuția individuală la atingerea viziunii comune. De asemenea, vom exersa abilitățile individuale necesare pentru a putea face față provocărilor apărute în echipă ținând cont de diferențele personale, comunicarea în cadrul echipei cât și modalități de rezolvare a conflictelor apărute la nivelul echipei.